Ảnh minh họa (Ảnh: Duyên Duyên)

Tổng cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) cho biết, kết quả quan trắc, cảnh báo môi trường và theo dõi sức khỏe tôm hùm nuôi lồng tại một số tỉnh trong điểm khu vực Nam Trung Bộ các năm trước và 3 tháng đầu năm 2021 cho thấy chất lượng môi trường nước vùng nuôi bắt đầu giảm.

Dự báo từ tháng 4 đến tháng 7 năm 2021 (đặc biệt vào thời điểm giao mùa từ tháng 4 đến tháng 5/2021), các yếu tố môi trường tiếp tục diễn biến theo chiều hướng xấu, ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của tôm hùm nuôi.

Do vậy, để thúc đẩy phát triển nuôi tôm hùm một cách bền vững, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người nuôi, Tổng cục Thủy sản đề nghị Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố ven biển Nam Trung Bộ chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan tổ chức xác nhận đăng ký nuôi lồng bè, cấp phép nuôi biển theo Điều 36, 37 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP. Đồng thời, tổ chức rà soát, bố trí đảm bảo mật độ lồng nuôi phù hợp, đúng kế hoạch đã được phê duyệt của địa phương.

Đáng chú ý, chủ động phối hợp với cơ quan chức năng, chuyên môn của địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ quan trắc, cảnh báo môi trường; phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả các nguồn gây ô nhiễm môi trường nước ảnh hưởng đến vùng nuôi. Đặc biệt, khi phát hiện tôm nuôi có dấu hiệu bất thường cần hướng dẫn biện pháp xử lý khắc phục kịp thời. Không di chuyển lồng bè từ vùng nuôi có tôm bệnh sang vùng nuôi khác.

Tổng cục Thủy sản yêu cầu các địa phương hướng dẫn người nuôi sử dụng tôm hùm giống có nguồn gốc rõ ràng, có kiểm dịch bởi cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, vệ sinh lồng nuôi thường xuyên để tăng cường trao đổi nước bên trong và bên ngoài lồng nuôi. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, theo dõi sức khoẻ tôm nuôi, kiểm tra sự phân tầng nước tại vùng nuôi để kịp thời điều chỉnh chế độ chăm sóc, quản lý phù hợp.

Theo Tổng cục Thủy sản, các địa phương cần khuyến cáo người nuôi giảm 50-70% lượng thức ăn cho tôm hùm trong những ngày thời tiết bất thường để hạn chế dư thừa thức ăn gây ô nhiễm môi trường.

Đặc biệt, cần theo dõi sát thông tin thị trường để thu hoạch vào thời điểm thích hợp. Đồng thời, tổ chức thanh, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong nuôi trồng thủy sản, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định./.